SV Raalte - Nieuws

-

Enquête Omnibus

De tijden veranderen, de ontwikkelingen in het digitale tijdperk gaan snel en informatie wordt tegenwoordig op verschillende manier tot jullie gebracht. Zo is er een discussie ontstaan over het behouden van de alom bekende S.V. Raalte Omnibus. Zoveel leden zoveel meningen daarom hebben we gemeend om een enquête onder de leden uit te zetten die ons helpt om een gewogen besluit te kunnen nemen over het al dan niet voortbestaan van de omnibus, over mogelijk alternatieven, over de inhoud, over de frequentie etc. etc.

Langs deze weg doen we jullie het vriendelijke verzoek om deze enquête in te vullen (1x per lid) en hopende om een goede respons zodat we een goed beeld krijgen van onze leden en de wijze waarop men geïnformeerd wil worden. Hartelijk dank voor jullie bijdrage.

KLIK HIER OM DE ENQUÊTE IN TE VULLEN

Voorzitter S.V. Raalte, Rene van Dijk