Reglementen

Reglement promotiedoeleinden

Beste leden, ouders/verzorgers,

SV Raalte maakt steeds meer gebruik van online communicatiemiddelen zoals de website of de Facebook-pagina. Dit zijn openbare media waarvan informatie door een ieder vrij afgehaald kan worden.

In de toekomst zal het steeds vaker voorkomen dat er professionele foto’s en videobeelden worden gemaakt op bijvoorbeeld het sportpark aan de Jan van Arkelstraat of tijdens activiteiten.

Het kan dus voorkomen dat u of uw kind herkenbaar op foto- en/of videomateriaal te zien zal zijn dat gebruikt kan worden voor promotiedoeleinden en openbaar op online of offline media te zien zal zijn. Natuurlijk zullen wij er altijd op toezien dat u of uw kind in alle redelijkheid wordt afgebeeld.

Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan respecteren wij dat.

U kunt uw bezwaar kenbaar maken door het sturen van een e-mail naar: sponsorcommissie@svraalte.nl

Wij zullen dan zoveel mogelijk rekening houden met uw bezwaar en u of uw kind niet of zo min mogelijk herkenbaar in beeld brengen.

Indien wij geen bericht van u ontvangen, dan gaan wij er automatisch vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van u of uw kind op foto’s of in video’s.

De bijbehorende brief is hier te downloaden.