Lid worden

Het papieren aanmeldformulier downloaden? Klik hier om te downloaden.

Het papier afmeldformulier downloaden? Klik hier om te downloaden.

Meld je hier direct aan!

Ondergetekende meldt zich aan als lid van SV Raalte voor een periode van 1 jaar met stilzwijgende verlenging. De verschuldigde contributie wordt per kwartaal via automatische incasso voldaan.

Benieuwd naar de contributiebedragen van SV Raalte? Klik hier!

Afdeling:

Voorkeur voor elftal:

Gegevens nieuw lid:

Achternaam

Voornaam

Voorletters

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht
ManVrouw

Nationaliteit

E-mailadres

Telefoonnummer

Vorige vereniging

Paspoort/ID-kaart/Rijbewijs nummer (indien 15 jaar en ouder)

Meld zich hierbij aan als lid van Sportvereniging SV Raalte en verleent tot wederopzegging machtiging aan Sportvereniging SV Raalte een bedrag wegens contributie af te schrijven van:

Bankrekeningnummer (IBAN)

Ten name van

Te (plaats)

Vanaf het moment van inschrijven mag u aan de door u gekozen sporttraining deelnemen. Aan eventuele wedstrijden mag deelgenomen worden als de inschrijving bij de betreffende bond geregeld is. Met de door u verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.
 
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.


Mail contact

Mail naar info@svraalte.nl


Telefonisch contact


Kom gezellig langs!

Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken? Kom dan gerust langs op het sportpark aan de Jan van Arkelstraat in Raalte.