Contributie

Contributie seizoen 2023/2024

Alle bedragen zijn per jaar.

Gymnastiek  
Conditie € 202,44
Handbal  
Recreanten € 247,38
Voetbal  
Pupillen € 150,57
Junioren € 179,76
Senioren € 229,11
G-voetbal € 126,05
Peutervoetbal (per blok) € 30,00
Dames 7-tal € 107,94
Trainend lid pupillen € 75,29
Trainend lid junioren € 89,88
Trainend lid senioren € 114,58
Trainend lid dames 7-tal € 53,97
Steunend  
Algemeen steunend € 43,20
Steunend t/m 17 jaar € 17,50
Ereleden, trainers + overige € 0,00

Contributie rekening: NL50 RABO 0354 5519 06
Aanmelden: Klik hier
Afmelden of wijziging rekeningnummer: Adrian Wessels (contributie@svraalte.nl)
Penningmeester: Adrian Wessels

Wel lid, geen lid

Hierbij de regels rond het lidmaatschap bij SV Raalte.

Iemand die zich aanmeld wordt lid voor een vol jaar (competitiejaar), dien overeenkomstig is men ook de contributie verschuldigd voor een vol jaar. Dit wordt stilzwijgend verlengd met één jaar. Wil een lid lopende het seizoen uit eigen beweging stoppen met zijn of haar sport, dan is men nog wel contributie verschuldigd voor dat lopende jaar. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur afwijken van deze huishoudelijke regel.

Besluit iemand om te stoppen, aan het einde van de competitie of tussentijds dan moeten ook de hiervoor geldende huisregels worden gevolgd en die zijn: afmelden bij Adrian Wessels (contributie@svraalte.nl) en natuurlijk bij zijn of haar leid(st)er.

Indien iemand stopt maar de contributie niet wil voldoen, zal het bestuur gebruik maken van de regel om bij de Sportbond de schuld aan contributie te melden. De persoon in kwestie zal geen medewerking krijgen bij een andere club te gaan spelen totdat de nog openstaande schuld is voldaan.


Mail contact

Mail naar info@svraalte.nl


Telefonisch contact


Kom gezellig langs!

Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken? Kom dan gerust langs op het sportpark aan de Jan van Arkelstraat in Raalte.