Veilig Sportklimaat

Veilig sportklimaat

Gepubliceerd 24-02-2018

SV Raalte wil een veilige, aangename vereniging zijn voor al haar (kader)leden, supporters, vrijwilligers en alle anderen welke zich verbonden voelen met onze vereniging. Binnen onze vereniging is dat een belangrijk speerpunt. Een veilige sportomgeving betekent dat niemand in aanraking komt met grensoverschrijdend gedrag. Hiermee worden alle vormen van gedrag bedoeld die door een persoon die het ondergaat als ongewenst worden ervaren. Als vereniging streven we naar een veilige sportomgeving voor iedereen. We vinden het daarom belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de vereniging zich bewust is van de gedragsregels zoals deze zijn opgesteld door het NOC*NSF én de kernwaarden van onze vereniging. Een overzicht van de gedragsregels bij SV Raalte vind je hier: www.svraalte.nl/gedragsregels/

– de aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon
– het vragen van een VOG verklaring

Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt met meldingen of klachten over
grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld agressief gedrag, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie. Grensoverschrijdend gedrag kan impact hebben op iemand en het is belangrijk om er niet mee te blijven lopen als het je overkomt. Heb je iets meegemaakt, probeer erover te praten met iemand die je vertrouwt. Dit kan een vader of moeder zijn of misschien een leraar of lerares. Mocht je liever met iemand anders praten, dan kan dit met een vertrouwenscontactpersoon.

Binnen onze vereniging is Henk van Tolij als vertrouwenscontactpersoon actief. Henk heeft
bij het NOC*NSF de scholing vertrouwenscontactpersoon gevolgd.

Wanneer je contact opneemt met de vertrouwenscontactpersoon, dan blijft de inhoud van het gesprek altijd vertrouwelijk. Dit zal de vertrouwenscontactpersoon ook aan je uitleggen wanneer er bijvoorbeeld een gesprek plaats zal vinden.

Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken door hem een mail te sturen. De betreffende e-mails worden enkel door de betreffende vertrouwenscontactpersoon gelezen (dus niet door bestuursleden o.i.d.).

Gegevens vertrouwenscontactpersoon SV Raalte:

E-mail: vcp@svraalte.nl
Telefoonnummer: (06) 13 41 43 71

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

SV Raalte vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksueel ongewenst gedrag in de sport aan het licht.  

Een van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF en de KNVB ter preventie van seksueel ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de aanvrager in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.

Het bestuur van SV Raalte neemt de veiligheid van de leden zeer serieus en heeft daarom besloten om van vrijwilligers die werken met minderjarigen, met mensen met een verstandelijke beperking of met vrouwen, een VOG te verlangen. SV Raalte neemt deel aan de regeling ‘gratis VOG voor vrijwilligers’ van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Binnenkort ontvangen deze vrijwilligers een email waarmee zij gratis een VOG kunnen aanvragen. We slaan de VOG op en noteren de vrijwilliger als ‘VOG’-geldig in ons ledensysteem en hij/zij is bevoegd om onze (jeugd)leden te begeleiden.

Voor nadere info: https://www.justis.nl/producten/vog/