Club van 100

De “Club van 100” is een orgaan binnen de vereniging met als hoofddoel: “Het financieel ondersteunen van alle sportieve en sport gerelateerde activiteiten binnen de vereniging.”

clubvan100
Wat gaat de sportvereniging doen met uw jaarlijkse bijdrage aan de “Club van 100”?
Doelen waaraan de “Club van 100” financieel kan bijdragen zijn bijvoorbeeld:
– opleidingen voor leden (bv. trainerscursussen, scheidsrechter cursus, etc.),
– onderhoud/ verbeteren van de accommodatie,
– bijdragen aan het verder professionaliseren van het jeugdbeleidsplan,
– activiteiten ten behoeve van de jeugd (bv. uitjes),
– ondersteuning sportactiviteiten (bv. toernooien).

Het jaarlijkse doel wordt door de leden van de “Club van 100” vastgesteld. Zowel het bestuur van S.V. Raalte als de leden van de Club van 100 zelf kunnen daarbij doelen voordragen. In bijvoorbeeld een “Club van 100” bijeenkomst wordt één uiteindelijk doel aangenomen bij een meerderheid van stemmen. Indien leden niet aanwezig kunnen zijn bij de bijeenkomst, kunnen ze hun stem voor aanvang van de bijeenkomst schriftelijk of per email indienen.

Wat krijgt u er als lid voor terug?
– Een vermelding op het “Club van 100” bord dat op een prominente plaats in de kantine zal komen te hangen;
– Een jaarlijkse bijeenkomst/ feestavond voor alle leden van de “Club van 100”;
– Het belangrijkste: als lid oefent u invloed uit op de jaarlijks te stellen doelen.

Hoe is de verdeling van de totale jaarlijkse bijdrage?
– 80% zal worden benut voor activiteiten als hierboven benoemd,
– 10% voor interne “Club van 100” activiteiten,
– 10% reservepot of bijdrage aan de clubkas

Hoe wordt de “Club van 100” bestuurd?
– in de oprichtingsfase : door de oprichtingscommissie,
– na de oprichtingsvergadering : door het gekozen bestuur van de “Club van 100”.
– beheer gelden “Club van 100” : penningmeester S.V. Raalte.

Wat moet u doen om lid te worden?
Dit kunt u doen middels het inschrijfformulier dat u onder aan deze pagina kunt downloaden en dat ook in de kantine ligt. U kunt lid worden als particulier (zowel leden van de sportvereniging als niet leden), maar ook met meerdere leden samen.

Wat is de bijdrage?
Wij vragen van u jaarlijks éénmalig € 50,-. Deze jaarlijkse donatie wordt uiterlijk 1 juli automatisch geïncasseerd.

Stilzwijgende verlenging
Het lidmaatschap is voor één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij u vòòr 1 maart middels een schriftelijk bericht verzoekt tot opzegging.

Slotbepalingen
Aan een lidmaatschap van de “Club van 100” kunnen geen andere rechten worden ontleend dan het deelnemen aan de jaarlijkse voor de “Club van 100” georganiseerde bijeenkomsten. Indien om welke reden dan ook besloten wordt tot ontbinding van de “Club van 100”, vervallen alle dan eventueel nog aanwezige geldelijke middelen van S.V. Raalte.

Download hier het inschrijfformulier