SV Raalte - Nieuws

-

De jeugd mag weer trainen bij SV Raalte

In de persconferentie van 21 april heeft premier Rutte bekend gemaakt dat sportverenigingen voorzichtig weer mogen starten met het georganiseerd geven van trainingen. SV Raalte is hier erg blij mee. De verruiming van de coronamaatregelen maakt het voor de jeugd mogelijk om voorzichtig de sport weer op te starten.

Dit kan alleen in georganiseerd verband en als we ons allemaal strikt aan de regels van het door de NOC/NSF en KNVB opgestelde protocol, aan de richtlijnen van de Gemeenten en aan de richtlijnen van SV Raalte houden. Het protocol van NOC/NSF en KNVB en de Richtlijnen hervatting training van SV Raalte zijn als bijlage opgenomen. In het protocol van KNVB (Coronaprotocol voor verenigingen  met jeugdactiviteiten) zijn de richtlijnen onderverdeeld in o.a.  spelers, trainers en ouders. Neem dit protocol en de richtlijnen van SV Raalte goed door. Mochten we ons niet aan de richtlijnen houden dan bestaat de kans dat we weer moeten stoppen!

We beginnen woensdag 29 april met de mini’s, de pupillen en de Meisjes. Op donderdag volgen dan de junioren. Als dit goed gaat gaan we de week erna (vanaf 4 mei) op maandag/woensdag en dinsdag/donderdag trainen. Voorlopig bieden we alleen leden van SV Raalte de mogelijkheid om te sporten.

Tot slot: we verplichten niemand om te gaan trainen of om training geven. Als ouders hun kind niet willen laten trainen, geef dit dan door aan de leider.

Bestuur SV Raalte

Bijlagen:

Protocol verantwoord sporten NOC/NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Richtlijnen hervatting jeugdtraining SV Raalte versie 27-4-2020: Richtlijnen-Hervatting-Training-Jeugd-SV-Raalte-per-29-04-2019 V3

Coronaprotocol voor verenigingen met jeugdactiviteiten: https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59901/coronaprotocol-voor-verenigingen-met-jeugdactiviteiten