SV Raalte - Nieuws

-

Oproep tot IVA kantinepersoneel

Oproep voor alle kantinemedewerkers:

Verzoek tot volgen IVA cursus kantinemedewerkers SV Raalte:

De kantinemedewerkers binnen SV Raalte doen zeer belangrijk werk. Zij zorgen er namelijk o.a. voor dat onze clubleden (jeugd/senioren) na het voetballen nog gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Dit brengt echter ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee m.b.t. het schenken/consumeren van alcohol, de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt kantinemedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan.

Alcoholgebruik door jongeren onder de achtien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed, als SV Raalte zijnde willen we dit hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de drank & horecawet voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken. Daarom ontwikkelde de KNVB enkele jaren geleden in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden de IVA. De IVA wordt gratis online aangeboden aan de huidige en (potentiële) kantinemedewerkers.

In de IVA lees je wat een kantinemedewerker moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken in de kantine van SV Raalte. Als je die informatie hebt gelezen en bekeken, wordt je kennis getoetst aan de hand van een twintig tal vragen. Slaag je voor de toets, dan ontvang je een certificaat welke je direct kunt printen. Daarnaast ontvang je deze tevens ook per mail. Ook SV Raalte houdt een registratie bij van gekwalificeerde kantinemedewerkers die de cursus met goed gevolg hebben doorlopen.
Vanuit het bestuur en de kantinecommissie hierbij daarom het verzoek aan alle kantinemedewerkers om de (online)cursus te volgen en bij het succesvol behalen van de toets dit graag kenbaar maken via de mail op kantine@svraalte.nl

Het volgen van de cursus kan via deze link: https://www.nocnsf.nl/iva

Alvast dank voor het volgen en veel success met de cursus!

De Kantinecommissie