SV Raalte - Nieuws

-

In memoriam: Jan Hogeboom

Op zaterdagmiddag 7 augustus 2021 is geheel onverwachts ons lid Jan Hogeboom overleden. Jan was 65 jaar.

Jan is in het verleden vele jaren voetbaltrainer geweest bij zowel de jeugd als de senioren van SV Raalte. Voor zijn grote inzet voor onze vereniging is hij in 2007 benoemd tot Lid van Verdienste in zilver. Ook zijn kinderen hebben bij SV Raalte gevoetbald of gehandbald of doen dat nog steeds. Een echte SV Raalte familie.

Op donderdag 12 augustus is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Jan en om de familie te condoleren aan de Ramelerveldweg 1 te Broekland.

Wij wensen zijn vrouw Jannie, de (klein)kinderen en verdere familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Bestuur en leden SV Raalte