SV Raalte - Nieuws

-

Aanmelden jaarvergadering 23 april

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het online bijwonen van de Algemene Ledenvergadering over het verenigingsjaar 2020 op vrijdag 23 april 2021.

Vanwege de coronamaatregelen is het niet verantwoord om een fysieke jaarvergadering te houden.
Daarom online. Wij begrijpen dat sommige leden hier huiverig tegen aan zullen kijken maar wij hebben geprobeerd de toegang zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Om deel te kunnen nemen aan de online vergadering moet u zich aanmelden. Dit kunt u doen door op deze link te klikken: http://www.svraalte.nl/jaarvergadering/
U ontvangt dan t.z.t. een link waarmee u toegang tot de online vergadering krijgt. Tezamen met de link ontvangt u een instructie over het gebruik er van.

Via onderstaande links ontvangt u de Agenda en het Jaarverslag van de secretaris. Indien u hierover vragen of opmerkingen heeft en ook als u andere vragen heeft of punten aan de orde wilt stellen kunt u dat doen tezamen met uw aanmelding. Graag uiterlijk 3 dagen voor de vergadering. Wij vragen U met nadruk alle vragen en opmerkingen bij het inschrijven alvast te stellen.

Het financiële jaarverslag 2020 en de begroting 2021 kunnen  vooraf worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de penningmeester via facturen@svraalte.nl.

Met vriendelijke groet,
René van Dijk (voorzitter) en Johan Haverslag (secretaris)

———————————————

Via dit formulier kun je je aanmelden voor de online jaarvergadering op vrijdag 23 april 2021:

Naam

E-mailadres

Opmerkingen/vragen: