SV Raalte - Nieuws

-

Informatie over kunstgrasvelden

Beste bestuurder,

Woensdag informeerden we jullie al over de uitzending van Zembla waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden. Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen. Maandag zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces. Dit bericht kan eventueel op de eigen website worden geplaatst om leden te informeren. We hopen iedereen zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer informatie kun je hierbij doorverwijzen naar berichtgeving op KNVB.nl.

Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

—–

Geachte bestuursleden,

In de uitzending van 5 oktober jl. heeft het televisieprogramma Zembla aandacht besteed aan het gebruik van rubbergranulaat als instrooisel in kunstgrasvelden. Deze rubberkorrels bevatten stoffen die mogelijk schadelijk voor de gezondheid zijn, zo werd gesteld in het programma. Wij kunnen ons voorstellen dat deze informatie vragen oproept, zowel bij u als bij uw leden. Een aantal van u heeft hier over reeds contact gezocht. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken en de situatie in de gemeente Raalte.

Rubbergranulaat Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden die op deze wijze worden hergebruikt. De stof waarover het gaat, wordt gebruikt bij het produceren van autobanden. Het geeft het rubber stevigheid en elasticiteit. Deze stof zit in heel veel producten die we dagelijks gebruiken, bijvoorbeeld ook in elastiekjes. Naar wij hebben begrepen is deze stof recentelijk toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.

Onderzoek Door de Europese Commissie is aan het ECHA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten worden rond februari 2017 verwacht. Op verzoek van het ministerie van VROM is in 2008 door het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid) onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit de beoordeling bleek destijds dat de  korrels geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor de sporters die gebruikmaken van dergelijke kunstgrasvelden. Op basis van deze onderzoeksresultaten heeft het RIVM de gemeenten en de KNVB dan ook een positief advies gegeven ten aanzien van het gebruik van rubbergranulaat.

Situatie in de gemeente Raalte De kunstgrasvelden in de gemeente Raalte zijn gevuld met rubbergranulaat gecertificeerd met het ‘Milieukeur’. Dit keurmerk is van toepassing sinds 2011 en is gebaseerd op aandachtspunten op milieutechnisch en gezondheidskundig gebied. Het rubbergranulaat voldoet aan de eisen van ISA Sport of FIFA waar het gaat om stofvorming, veiligheid (sporttechnische eigenschappen) en kwaliteit.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht over rubbergranulaat op de website van Milieukeur. Op basis van het advies van het RIVM en het Milieukeur heeft de gemeente Raalte, net als vrijwel alle andere gemeenten in Nederland, gekozen voor het gebruik van rubbergranulaat.

Vervolg Begin 2017 wordt de uitkomst van het onderzoek door het European Chemicals Agency verwacht. Wanneer blijkt dat er onaanvaardbare risico’s aan het gebruik van rubbergranulaat zijn, zal dit ongetwijfeld gevolgen hebben op zowel bestaande- als nieuw aan te leggen kunstgrasvelden. Op dit moment zijn wij van mening dat wij de resultaten van het onderzoek moeten afwachten voor wij verdere uitspraken kunnen doen over het gebruik van kunstgrasvelden in de gemeente Raalte.

Uiteraard blijven wij dit onderwerp kritisch volgen en houden wij jullie op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Raalte    Sportbedrijf Raalte B.V.
Hans Horenberg   Team Beheer & Onderhoud
Peter Gras Team   Directeur-bestuurder