SV Raalte - Nieuws

-

Nieuwe contributiebedragen

Op voorstel van het bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering op 21 april jl. besloten om de contributie van de spelende leden afdeling voetbal met € 2,50 per kwartaal te verhogen. De hoofdreden hiervoor is de verhoging van de afdracht aan de KNVB.

De verhoging gaat in m.i.v. het derde kwartaal 2017.
De nieuwe bedragen staan vermeld op de website.

Het Bestuur.